surfen evolutie 1

foto van cursus
De kinderen worden op maandagochtend door hun lesgever verwelkomd op onze inside locatie op de spuikom, en mogen onmiddellijk hun materiaal optuigen en te water laten. Er worden boeien uitgelegd en het overstag gaan en gijpen wordt opgefrist. De lesgevers benaderen de deelnemers individueel en geven hen tips om de manoeuvres nog beter uit te voeren. Tijdens deze week leren we je veel sneller overstag gaan door gebruik te maken van voetendruk. Op rechte stukken neem je plaats in de voetbanden, je haakt je trapezehaak in de trapezetouwtjes en je planeert over het water. Voor alle kids vanaf 12 jaar die alle stempels hebben van het kamp ‘windsurfen basis’ én die 50 meter kunnen zwemmen. Alle deelnemers krijgen een plank en zeil toegewezen. Op het einde van de week krijgt men een internationaal erkend brevettenboekje waar de lesgevers hun vaardigheden in aangeduid hebben. Prijs: € 170 voor leden en € 190 voor niet-leden, te vereffenen via rek-nr BE 86.4736.2659.0150 met vermelding 'Zeilen Evolutie 1 en datum kamp' (vb Zeilen Evolutie 1, 1-5 jul). Het kamp begint op maandag en eindigt op vrijdag. De kinderen brengen een eigen lunchpakket mee. De kinderen worden verwacht tussen 9u en 9u30 op de Inside locatie. Ze kunnen terug opgehaald worden om 16u30.