Evolutie 3 fun board op zee Outside

foto van cursus
De deelnemers worden op maandagochtend door hun lesgever verwelkomd aan zee en mogen onmiddellijk hun materiaal optuigen. De deelnemers varen met Fanatic en Hifly boards. Het volume varieert van 130 tot 170 liter, afhankelijk van de weersomstandigheden en het gewicht van de deelnemers. Tijdens deze week leren de deelnemers de branding doorkruisen, hoogte houden en winnen. De waterstart en het snel overstag gaan worden geautomatiseerd. De powergijp wordt aangeleerd. Je leert efficiënt terug te keren naar het strand door de golven optimaal te benutten. Gezien we op zee surfen wordt er extra aandacht besteed aan de specifieke veiligheidsreglementen en leren we de deelnemers de stroming goed inschatten. Lukt dit allemaal vrij goed, dan kunnen we ons toeleggen op het waveriden en enkele basisjumps in de branding. Voor iedereen vanaf 14 jaar die 500 meter kan zwemmen en reeds alle stempels van het kamp ‘windsurfen gevorderden Inside’heeft, alsook reeds de 'funstage Inside' volgde. Alle deelnemers krijgen een plank en zeil toegewezen. Op het einde van de week krijgt men een internationaal erkend brevettenboekje waar de lesgevers hun vaardigheden in aangeduid hebben. Prijs: € 180 voor leden en € 200 voor niet-leden, te vereffenen via rek-nr BE 86.4736.2659.0150 met vermelding 'windsurfen evolutie 2 en datum kamp' (vb windsurfen evolutie 2, 1-5 jul). Het kamp begint op maandag en eindigt op vrijdag. Deelnemers brengen een eigen lunchpakket mee. Men wordt verwacht om 10u00 op de Outside locatie. De initiaties duren tot 17u00.